Полтава, улица Небесной Сотни, 13, офис 303-А
066-60-30-288
(0532) 508-618

НАНО ДОБРИВО МОЧЕВИНКА-ПАНАЦЕЯ?

Після публікацій рекламного блоку «Добрива класу «Мочевин- К» Озимий ріпак: за 2г./га прибавка врожаю більше 5 ц /га.» поступило, як по e-mail:kap2013@ukr.net, так і по телефону, багато прохань більш детально проінформувати про це добриво.

mindobr Агронауковці стверджують, якщо насіння окропити К6, навіть якщо воно затарене та оброблене фунгіцидами та стимуляторами, по сходах підживки К1, а при хімпрополці до гербіциду додати К2, то це забезпечить генетично закладену продуктивність майже на 100%. Доказ даного твердження можна знайти в інтернеті – набравши українською мовою «Мочевин- К» – З назвою «Мочивина», дане добриво немає нічого спільного. Добрива «Мочевин- К» більш ніж у сто разів ефективніший за «Мочивину» та має набагато більше переваг, це доводять висновки дослідних установ:

ШАТАЛОВА В.В. (ІЗПР)

 Озимий ріпак висівали у 2005р. – 16 вересня, з нормою висіву 1.5 млн. схожих насінин на гектар. Насіння перед сівбою обробляли 10% розчином препарату Мочевин- К6 1л/100кг.

Висновок: Зимостійкість рослин ріпаку збільшувалась у середньому на 31%.

КОСЕВЦЕВА Л.В.(ІЗПР)

Обробка насіння Мочевин- К6 мала позитивний вплив на схожість гірчиці сарептської. Густота рослин на оброблених посівах становила 270-293 шт. проти 198шт/кв.м без обробки насіння. Обробка насіння препаратом К-6 та, обробка посівів К1 і К2 у період вегетації дають прибавку врожаю насіння гірчиці 12,6 ц/га.

МАКАРОВ Л.Х.(ІЗПР)

У варіанті з обробкою насіння соризу препаратом Мочевин-К6 сходи були більш дружними, менш зрідженими і з`явились на три-п`ять днів раніше інших варіантів. Патент України на винахід АО 1379/00 № 17218.

Голубченко В.Ф.тел:(067)871-95-95).Витяги зі звітів Одеського інституту захисту ґрунтів за 2012,2014,2015 та 2016 роки.

  • Підвищення дози Мочевин-К6 до 2 л/т. і обприскування ним посівів, у фазі кущення у нормі 1 л/га. сприяло покращенню забезпеченості ґрунтів рухомим фосфором на 8 мг/кг. Обмінними:
  • калієм – на 59,13 мг/кг,
  • марганцем – на 6,36 мг/кг,
  • гумусом – на 0,08%,
  • кобальтом — на 28,9%.
  • Мета досліджень:
  • Виявити ефективність використання біопрепаратів і органо-мінеральних добрив з метою зниження хімічного навантаження на чорноземи та підвищення їх родючості.
  • На варіанті з внесенням Мочевин-К рослини озимої пшениці краще ніж на інших варіантах досліду (Ріверм, Ростконцентрат, Фітоцид-Р) споживали азот, калій, цинк, марганець і мідь. Вміст цинку в рослинах озимої пшениці у фазі колосіння на варіантах з Мочевин-К наближався до оптимального – 17,7 мг/кг сухої речовини, у порівнянні з іншими варіантами досліду, у т. ч. Ростконцентрат – 4,3;Рівером – 10,6;Контроль – 11,9 мг/кг.
  • Обробка насіння добривом Мочевин-К 6 у нормі 1 л/т ,та рослин Мочевин-К2 у нормі
  • 1 л/га., дало прибавку врожаю відповідно пшениці – 45,5%, гороху – 30,6% та коріандру -50,6%.
НВО «Агронауковець» зареєструвало в Мінекології України НАНО добрив Мочевин-К (К6,К1 та К2)  Мінекології  України дозволило використання комплексних добрив. Адже вини виробляються на основі кислот трикарбонового циклу та гумінових витяжок, тому являються екологічно чистими для довкілля, флори, фауни та водної екосистеми.

Інститут гідробіології НАН України.

Висновок: на основі аналізу досліджень добрива Мочевин-К відносяться до практично нетоксичних речовин для риб та водної екосистеми, його можна використовувати в сільському господарстві. Добрива класу «Мочевин-К» виробляються по технічним умовам з грифом «Секретно». По наявній інформації є бажаючі займатися підробкою. Та марні їх спроби зробити щось подібне по ефективності та дії, наприклад, К2 зменшує винос рослинам вологи вдвічі (зменшує потребу рослин у волозі): К6 – в нормі 1л на 5 т прискорює проростання насіння від трьох до десяти днів ,а в нормі 1 л на 1т покращує сортове насіння до елітного: К1 – збільшує кореневу систему та потовщує стебла, в кущі – пшениця, ячмінь та інше – підтягує всі колоски до рівня сильного. Добрива рятують врожаї при запалах, в тому числі й на богарі, значно покращують ґрунт в ризосфері та якість продукції. На жаль ,підробки під маркою «Мочевин-К» ,підривають імідж цієї марки та приносять збитки фермерам.

Щоб пізнати «хто є хто?»,слід звернутись до представника виробника

тел: (050)492-26-88 ,(067)605-60-36.

НАНО добрива Мочевин-К не заміняють традиційні добрива, біопродукцію ,фунгіциди та інше, а в бакових сумішах з ними покращують їх на третину, що потребує корегування норм їх внесення.

Інформацію підготував канд. с.-х. наук

Капелюш О.І.

E-mail:kap2013@ukr.net